Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

Play fullscreen
Kto nam zostanie 
Z tych co za nami murem 
I za ostatnią z naszych szans
Jaki będzie nasz ślad
I czy w ogóle będzie nasz
Kiedy zgasną nasze słońca
Kiedy pójdziemy
Kiedy pójdziemy
Nadzy na mróz
Tags: Greywolf
Reposted byjoannnamyceline

Gdyby nasze ciała mogły pieśń ułożyć

Spytałoby me serce twoje białe dłonie, czy zechcą je zatrzymać

Gdy mą pierś otworzysz?

— Julian Alfred Pankratz wicehrabia de Lettenhove
Tags: Greywolf
Reposted byxannabelleshitsurixannabellepieceoflifealexnouveaumargharettOkruszek

April 03 2017

April 02 2017

Play fullscreen
They say:
"You're a little much for me
You're a liability
You're a little much for me"
So they pull back, make other plans
I understand
I'm a liability
Get you wild, make you leave
I'm a little much for
Tags: Greywolf

April 01 2017

A gentleman allows a lady to maintain her fiction.
— Jack Sparrow
Tags: Greywolf

March 31 2017

3888 7a68 500
Tags: Greywolf
Ludzie mają to do siebie, że potrafią pierdolić mnóstwo głupot na bezsensowne tematy, a nie potrafią się zająć porządnie swoim życiem.
— Vanadain
Tags: Greywolf
Reposted byAmericanloverCeselineimasbraveasursomethingfromhearttobuildahomeearltzaklinacz-czasuczylipapryczkaczilibadassfromhelllekkaprzesadanieobecnoscMisqa
Szaleństwem jest przekonanie, iż zasługuje się na coś bez starań o to.
— Esseral
Tags: Greywolf
In the darkness, only ambition will guide you.
— Valkorion
Tags: Greywolf
Mam wrażenie, przyjacielu, iż twoje rozważania dzisiejsze sprowadzają się do jednego pytania, które z chęcią zadam za ciebie. Czy istnieje przeznaczenie, które połączy cię z nią?
— Esseral
Tags: Greywolf

March 30 2017

And when darkness finds you, you will face it alone.
— Valkorion
Tags: Greywolf
Wiesz dlaczego jestem takim skurwysynem? Bo nikt mnie nigdy inaczej nie traktował. Po prostu spełniłem oczekiwania społeczeństwa.
— Vanadain
Tags: Greywolf
Jeśli komukolwiek na tobie zależy to musi to okazać.
— Esseral
Tags: Greywolf
Play fullscreen
Amore perdono ma non resisto
adesso per sempre non esisto
non esisto, non esisto...
Tags: Greywolf

March 29 2017

A man can have anything, if he is willing to sacrifice.
— Valkorion
Tags: Greywolf
Czasami wszystko czego potrzebujesz to jedno, znaczące spojrzenie osoby, która oczyma swej duszy przejrzała twoją.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byzyrafaSenyialladiarusalkadmirallladia
If you do what you love, nothing can hold you back.
— Sebastian Vettel
Tags: Greywolf

March 28 2017

Ileż można ciągle dawać, nie otrzymując niczego w zamian?
— Esseral
Tags: Greywolf
Nie bój się mówić o swoich problemach. Zdarza się, że ich ujawnienie samo w sobie je rozwiązuje.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byspokodamawiecejniezobaczyszdissapointedbutnotsuprised
Play fullscreen
Is someone in the crowd the only thing you really see?
Watching while the world keeps spinning 'round?
Somewhere there's a place where I find who I'm gonna be
A somewhere that's just waiting to be found
Tags: Greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl