Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

You’re gonna find someone new 
I really hope you do 
‘Cause I love you 
And the sun will come on thru, 
It’s gonna shine for you 
‘Cause I adore you 
Tags: Greywolf

November 15 2017

Z miłością – powiedziała wolno Fringilla – jest jak z kolką nerkową. Dopóki nie chwyci cię atak, nawet sobie nie wyobrażasz, co to takiego. A gdy ci o tym opowiadają, nie wierzysz.
— Andrzej Sapkowski "Pani Jeziora"
Tags: Greywolf
Reposted bypoolunzlapmniezabiodrahope24Luna-moailittlemouseskaaryfikaacjaaduszynot-about-angels98hereyesnothingcansaveyoubeliveinmewikszcallmezuz

November 14 2017

Często twe oczy miast wiosennieć zielenią
Są takie zimne i dziwne
W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej
Patrzą tylko gdzie by się schować

Twoje ramiona – nie kruszące się ciasto
Nie pachną miętową maścią
Ja w twoich ramionach – nieistotny dysonans
Deszcz szczęścia strzał nad przepaścią
Tags: Greywolf

November 02 2017

9045 1f63
Tags: Greywolf
Reposted bySenyia Senyia

November 01 2017

7084 c9b1 500
Tags: Greywolf

October 10 2017

Jest takie uczucie bezsilności, kiedy widzisz swoich przyjaciół idących przez życie w smutku.
— Hayley Williams
Tags: Greywolf
Reposted byspokodama spokodama

October 05 2017

2915 76d6 500
Tags: Greywolf

September 27 2017

2953 4579 500
Tags: Greywolf

September 12 2017

Wszędzie jak u siebie, nigdzie jak w domu.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byanotherwaytodiedivicelmaifrumosola4650

September 07 2017

Wciągająca rozmowa to taka, w której 3-minutową herbatę parzysz godzinę.
Tags: Greywolf
Reposted bydivijethranotyourstrawberrychar47

August 31 2017

Stracić to znaczy zaniedbać.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byniskowopralinalekkaprzesadaifuhavetoaskviolethill
Everything before 'but' is bullshit.
Tags: Greywolf
Reposted bydiviutilizedlekkaprzesadapikkumyymarciixwarkoczpureeviltwiggylawFuckyoubitch

August 16 2017

3127 faca 500
Tags: Greywolf
Reposted bypkz451 pkz451

July 26 2017

Lord Huron - The Night We Met
Tags: Greywolf
Ludzie sądzą, że codzienność można ograniczyć zasadami, że można generalizować społeczeństwo i liczyć na to, że wszystko się ułoży. Ale co to za życie bez wolności we własnym umyśle?
— Esseral
Tags: Greywolf

July 25 2017

Tags: Greywolf
Z psychopatologicznego punktu widzenia istotne jest, że urojenia paranoiczne są osądami, które są możliwe do zaistnienia, w przeciwieństwie do urojeń paranoidalnych. Urojenia paranoiczne są usystematyzowane, a w wyrażanych urojeniowo treściach występuje spójność. Charakterystyczną cechą paranoi prawdziwej jest to że urojenia dotyczą jednej tematyki.
— Paranoja
Tags: Greywolf

July 23 2017

Ot, paradoks życia - im jestem szczęśliwszy, tym większy smutek odczuwam, wchodząc do domu...
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byspokodama spokodama

July 19 2017

Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted bydancingwithaghostnezavisanBloodEvegosiuuaam16inspirationseterniahydrospherepiehusbeliveinmeenfermosmentalesaleanderpinklagoon

July 05 2017

2023 bd4c 500
Food is EVERYTHING
Tags: Greywolf
Reposted bymartullaniebalagantfuKaraluchowyBlokmatkaboskazuposkapiraniaxszerlitborobororanikaktukatastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl