Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wszędzie jak u siebie, nigdzie jak w domu.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byanotherwaytodiedividwatancoraola4650
Wciągająca rozmowa to taka, w której 3-minutową herbatę parzysz godzinę.
Tags: Greywolf
Reposted bydivijethranotyourstrawberrychar47
Stracić to znaczy zaniedbać.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byniskowopralinalekkaprzesadaifuhavetoaskviolethill
Everything before 'but' is bullshit.
Tags: Greywolf
Reposted bydiviutilizedlekkaprzesadapikkumyymarciixwarkoczpureeviltwiggylawFuckyoubitch
3127 faca 500
Tags: Greywolf
Reposted bypkz451 pkz451
Lord Huron - The Night We Met
Tags: Greywolf
Ludzie sądzą, że codzienność można ograniczyć zasadami, że można generalizować społeczeństwo i liczyć na to, że wszystko się ułoży. Ale co to za życie bez wolności we własnym umyśle?
— Esseral
Tags: Greywolf
Tags: Greywolf
Z psychopatologicznego punktu widzenia istotne jest, że urojenia paranoiczne są osądami, które są możliwe do zaistnienia, w przeciwieństwie do urojeń paranoidalnych. Urojenia paranoiczne są usystematyzowane, a w wyrażanych urojeniowo treściach występuje spójność. Charakterystyczną cechą paranoi prawdziwej jest to że urojenia dotyczą jednej tematyki.
— Paranoja
Tags: Greywolf
Ot, paradoks życia - im jestem szczęśliwszy, tym większy smutek odczuwam, wchodząc do domu...
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byspokodama spokodama
Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted bydancingwithaghostnezavisanBloodEvegosiuuaam16inspirationseterniahydrospherepiehusbeliveinmeenfermosmentalesaleanderpinklagoon
2023 bd4c 500
Food is EVERYTHING
Tags: Greywolf
Reposted bymartullaniebalagantfuKaraluchowyBlokmeganne22piraniaxszerlitboroboroRanikaktukatastrofo
Everything before 'but' is bullshit.
Tags: Greywolf
Reposted bydiviutilizedlekkaprzesadapikkumyymarciixwarkoczpureeviltwiggylawFuckyoubitch
3127 faca 500
Tags: Greywolf
Reposted bypkz451 pkz451
Lord Huron - The Night We Met
Tags: Greywolf
Ludzie sądzą, że codzienność można ograniczyć zasadami, że można generalizować społeczeństwo i liczyć na to, że wszystko się ułoży. Ale co to za życie bez wolności we własnym umyśle?
— Esseral
Tags: Greywolf
Tags: Greywolf
Z psychopatologicznego punktu widzenia istotne jest, że urojenia paranoiczne są osądami, które są możliwe do zaistnienia, w przeciwieństwie do urojeń paranoidalnych. Urojenia paranoiczne są usystematyzowane, a w wyrażanych urojeniowo treściach występuje spójność. Charakterystyczną cechą paranoi prawdziwej jest to że urojenia dotyczą jednej tematyki.
— Paranoja
Tags: Greywolf
Ot, paradoks życia - im jestem szczęśliwszy, tym większy smutek odczuwam, wchodząc do domu...
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byspokodama spokodama
Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted bydancingwithaghostnezavisanBloodEvegosiuuaam16inspirationseterniahydrospherepiehusbeliveinmeenfermosmentalesaleanderpinklagoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl