Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

April 24 2018

Play fullscreen
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Tags: Greywolf
Reposted byjoannnaoutofmyhead

February 16 2018

I chciałbym czegoś więcej, i boję się, że to zaraz stracę.
— Esseral
Tags: Greywolf

December 30 2017

Czasami człowiek tak bardzo chce dostrzec znaczenie w tym, co się wokół niego dzieje, iż potrafi się okłamywać tą nadzieją.
— Esseral
Tags: Greywolf

December 24 2017

2095 a81b 500
Tags: Greywolf
Reposted byfrytkatosiaobarzanafridays-karmastellina43

November 19 2017

You’re gonna find someone new 
I really hope you do 
‘Cause I love you 
And the sun will come on thru, 
It’s gonna shine for you 
‘Cause I adore you 
Tags: Greywolf

November 15 2017

Z miłością – powiedziała wolno Fringilla – jest jak z kolką nerkową. Dopóki nie chwyci cię atak, nawet sobie nie wyobrażasz, co to takiego. A gdy ci o tym opowiadają, nie wierzysz.
— Andrzej Sapkowski "Pani Jeziora"
Tags: Greywolf
Reposted bypoolunzlapmniezabiodrahope24Luna-moailittlemouseskaaryfikaacjaaduszynot-about-angels98hereyesnothingcansaveyoubeliveinmewikszcallmezuzmaciekp

November 14 2017

Często twe oczy miast wiosennieć zielenią
Są takie zimne i dziwne
W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej
Patrzą tylko gdzie by się schować

Twoje ramiona – nie kruszące się ciasto
Nie pachną miętową maścią
Ja w twoich ramionach – nieistotny dysonans
Deszcz szczęścia strzał nad przepaścią
Tags: Greywolf

November 02 2017

9045 1f63
Tags: Greywolf
Reposted bySenyia Senyia

November 01 2017

7084 c9b1 500
Tags: Greywolf

October 10 2017

Jest takie uczucie bezsilności, kiedy widzisz swoich przyjaciół idących przez życie w smutku.
— Hayley Williams
Tags: Greywolf
Reposted byspokodama spokodama

October 05 2017

2915 76d6 500
Tags: Greywolf

September 27 2017

2953 4579 500
Tags: Greywolf

September 12 2017

Wszędzie jak u siebie, nigdzie jak w domu.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byanotherwaytodiedivicelmaifrumosola4650

September 07 2017

Wciągająca rozmowa to taka, w której 3-minutową herbatę parzysz godzinę.
Tags: Greywolf
Reposted bydivijethranotyourstrawberrychar47

August 31 2017

Stracić to znaczy zaniedbać.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byniskowopralinalekkaprzesadaifuhavetoaskviolethill
Everything before 'but' is bullshit.
Tags: Greywolf
Reposted bydiviutilizedlekkaprzesadapikkumyymarciixwarkoczpureeviltwiggylawFuckyoubitch

August 16 2017

3127 faca 500
Tags: Greywolf
Reposted bypkz451 pkz451

July 26 2017

Lord Huron - The Night We Met
Tags: Greywolf
Ludzie sądzą, że codzienność można ograniczyć zasadami, że można generalizować społeczeństwo i liczyć na to, że wszystko się ułoży. Ale co to za życie bez wolności we własnym umyśle?
— Esseral
Tags: Greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl