Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted bydancingwithaghostnezavisan
2023 bd4c 500
Food is EVERYTHING
Tags: Greywolf
Reposted bymartullaniebalagantfuKaraluchowyBlokmeganne22piraniaxszerlitboroboroRanikaktukatastrofo
It doesn't matter who we are, what matters is our plan.
— Bane
Tags: Greywolf
Reposted byrusalkadmiral rusalkadmiral
I'm tired of fighting
Fighting for a lost cause
— Beck
Tags: Greywolf
Reposted bygoldenowl goldenowl
Czasami najlepsze, co może zrobić człowiek to zniknąć z czyjegoś życia.
— Esseral
Tags: Greywolf
Ci, którzy kochają, latami nie mogą o tym powiedzieć.
Tags: Greywolf
Reposted bylethienmodalnamyceline
Każdego dnia będę stawać się lepszy.
Tags: Greywolf
Reposted byNoWindOnlyQuietlottibluebellczylipapryczkaczilieternaljourneyToshi
Play fullscreen
Take a breath; take a long look around
Before you step-
'Cause the tide is coming.
Swallowing the ground-
And there's no way to tell if we will drown tonight,
Or we'll be found tonight.
Tags: Greywolf
Nie znajdziesz sprzymierzeńca w człowieku, którego traktujesz jak dodatek.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted bySenyia Senyia
A new journey begins, with something worth fighting for. Someone worth dying for.
— Galen Marek
Tags: Greywolf
3668 b526
Tags: Greywolf
Miłość nie jest ślepa. Ona oślepia.
— Esseral
Tags: Greywolf
Nie jesteś słaby, dopóki sam nie przyznasz tego przed sobą.
— Esseral
Tags: Greywolf
Play fullscreen
I'm only human, I do what I can
I'm just a man, I do what I can
Don't put the blame on me
Don't put your blame on me
Tags: Greywolf
Play fullscreen
Et depuis lors je me sens vivre
Je me sens vivre parce que je t'aime
Et depuis lors je me sens vivre
Je me sens vivre parce que je t'aime
Parce que je t'aime, parce que je t'aime
Parce que je t'aime et suis aimée de toi
Tags: Greywolf
Play fullscreen
Love is blindness, I don't want to see
Won't you wrap the night around me?
Oh, my heart, love is blindness.
Tags: Greywolf
Męczy mnie tyle myśli, że nawet nie wiem, od czego mam zacząć.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byaknis aknis
I czemu, kurwa, czekasz? Jeśli sam nie zrobisz kroku to nikt go za Ciebie nie zrobi.
— Vanadain
Tags: Greywolf
Reposted byaknisSmerfMarudasgrialux3daniellsstobecontinuedpleassureforeverrememberme
Nie pozwól sobie na pobieżne i pochopne oceny napotkanych ludzi. Może się zdarzyć, iż jeden z nich będzie Twoim przeciwnikiem, a wtedy z łatwością możesz ponieść klęskę przez swoją ignorancję i powierzchowną konkluzję.
— Esseral
Tags: Greywolf
Reposted byaknis aknis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl