Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
6961 2410
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagdziejestola gdziejestola
Play fullscreen

Noc, a nocą gdy nie śpię 
Wychodzę choć nie chcę spojrzeć na 
Chemiczny świat, pachnący szarością 
Z papieru miłością, gdzie ty i ja 
I jeszcze ktoś, nie wiem kto 
Chciałby tak przez kilka lat 
Zbyt zachłannie i trochę przesadnie 
Pobyć chwilę sam, chyba go znam
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
Zauroczenia są straszliwie bezsensowne i zawsze robią ci na złość, mieszając w mózgu. Mówisz sobie, że następny facet będzie wysoki, rudy i wygadany... A potem poznajesz sympatycznego, niewysokiego nierudego milczka i stwierdzasz, że te wszystkie kryteria nie są jednak tak istotne...  A w ogóle czy nie byłoby wspaniale móc nazywać go swoim Hobbitem? Ciekawe, czy ma owłosione stopy? Na pewno, przeznaczenie! Przecież uwielbiałaś Froda we Władcy Pierścieni! 
I tak wszystkie plany bierze szlag, a każde wytłumaczenie jest dobre.
— Z rozmów między nami kobietami :)
Reposted fromSenyia Senyia
6202 d83d
Reposted fromAmericanlover Americanlover
2449 4e04
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
5962 5b04 500
Reposted fromer1ca er1ca viastrzepy strzepy
1101 2238
Reposted fromdrozdzi drozdzi viastrzepy strzepy
4714 7dbd 500
Reposted fromqb qb viastrzepy strzepy
8336 99f0 500
Reposted fromhighhopes highhopes viastrzepy strzepy
6808 4404
Reposted fromMatalisman Matalisman viastrzepy strzepy
I just can't seem to get comfortable in here
Reposted fromfabs3 fabs3 viastrzepy strzepy
1511 2632 500
Reposted fromTARDIS TARDIS viathomass thomass
Reposted fromcarfreitag carfreitag viathomass thomass
Reposted fromcarfreitag carfreitag viardx rdx

April 21 2017

5293 6087 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl