Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

2447 a01c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaBabson Babson
2690 a809 500
Reposted fromteijakool teijakool viaverdantforce verdantforce
2713 1c4b 500
Reposted fromsavatage savatage viaverdantforce verdantforce
2433 f76f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapotatos potatos
2569 5c9c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
Reposted frombluuu bluuu viaBabson Babson
Reposted frombluuu bluuu viaBabson Babson
2772 3604 500
Reposted fromBabson Babson
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viahereyes hereyes
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viahereyes hereyes
1419 bc03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBabson Babson
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaBabson Babson
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
1414 b96e 500
Reposted fromnyaako nyaako viahereyes hereyes
0383 e4e8
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahereyes hereyes
9083 680b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaverdantforce verdantforce
4529 8fb1 500
Reposted fromteijakool teijakool viaverdantforce verdantforce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl